OPEN

Later dit jaar komt de mogelijkheid dat u zelf uw medische gegevens online kunt inzien. U krijgt inzage in uw medische gegevens in ons computersysteem.

Tevredenheidsonderzoek

Graag vragen wij uw medewerking voor een tevredenheidsonderzoek. U kunt bij de assistente, aan de balie, aangeven dat u mee wilt doen. U krijgt dan via de mail een link toegestuurd, zodat u de vragenlijst anoniem kunt invullen.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Team Wilbrink