Online inzage medisch dossier: u kunt VANAF 5 december een nieuw account aanvragen

Beste patiënt,

Het zal u mogelijk niet ontgaan zijn dat u binnenkort online inzage in uw medisch dossier krijgt.

In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:

  • Advies van de huisarts
  • Uitslagen van uw onderzoeken
  • Een overzicht van uw medicijnen

Deze gegevens kunt u inzien vanaf uw computer thuis of op uw smartphone of tablet.

Om deze inzage voor u eenvoudig toegankelijk te maken gaat onze praktijk gebruik maken van een nieuw patiëntenportaal. In dit nieuwe portaal kunt u, naast het inzien van uw medisch dossier, ook gebruik maken van onderstaande functionaliteiten:

  • Een vraag stellen aan uw huisarts (e-consult) 
  • Herhaalrecepten bestellen
  • Een afspraak maken
  • Berichten ontvangen van uw zorgverlener

Wij verwachten de online inzage van uw dossier eind november af te ronden en gaan vanaf 5 december 2020 gebruik maken van het nieuwe patiëntenportaal. Vanaf deze datum zal ons huidige portaal niet meer toegankelijk zijn.

Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe portaal dienen patiënten een nieuw account aan te vragen. Dit is nodig vanwege aangescherpte beveiligingseisen die de overheid stelt. Een nieuw account kunt u via het nieuwe portaal aanvragen.

Accounts voor ons huidige portaal zullen door ons afgesloten en verwijderd worden.

U vindt ons nieuwe portaal vanaf 5 december 2020 op onze website https://huisartsenpraktijkwilbrink.nl         
Rechtstreeks via 
https://huisartsenpraktijkwilbrink.uwzorgonline.nl

Of via de app van https://uwzorgonline.nl
 

Zijn uw gegevens veilig in dit portaal?

Alleen de huisarts, de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. De huisarts en de medewerkers van de praktijk hebben geheimhoudingsplicht. U ziet uw medische gegevens nadat u inlogt op uw patiëntportaal. Geef de inlogcodes van uw account nooit aan anderen.

Pas op met het geven van uw medische gegevens aan anderen.

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Geef nooit zomaar uw gegevens. 

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een ander bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier. Geef alleen de gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of met de assistentie. Zij kunnen u helpen. 


Met vriendelijke groet,

Team Huisartsenpraktijk Wilbrink