Nieuwsbrief Corona

Na een roerige periode zijn we nu gelukkig bezig om langzaam de reguliere zorg weer op te pakken. Indien u met een medisch probleem heeft gewacht, kunt u ons weer bellen. We helpen u graag. Door de aanpassingen in het spreekuur en de te verwachte drukte, kan het wel zijn dat onze hulpverlening anders is ingericht dan u eerder van ons gewend was. We vragen hiervoor uw begrip. Middels deze brief willen u hierover graag verder informeren.

We hebben onze praktijk ingericht op de 1,5 meter norm, alleen blijven de gangen smal. Kom het liefst alleen, wanneer u ouder bent en/of begeleiding nodig heeft bent u met 1 extra persoon uiteraard welkom. We zullen tijdens het spreekuur ons best doen zoveel mogelijk de 1,5 meter regel te handhaven, maar bij sommige onderzoeken of metingen is dat niet altijd mogelijk. Wij hopen op uw begrip. Wij zullen extra hygiënische maatregelen treffen om voor u en ons een veilige omgeving te creëren. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is een goede screening, alvorens een bezoek aan onze praktijk erg belangrijk. Onze doktersassistentes zullen u aan de telefoon vragen stellen over uw klachten, maar ook vragen naar mogelijke klachten passend bij corona. Patiënten met luchtwegklachten zullen thuis bezocht worden. Voor kwetsbare patiënten kunnen wij zo nodig extra beschermende maatregelen treffen. Ziet u het vanwege uw gezondheid niet zitten om naar de praktijk te komen overleg dan met ons voor evt. (online) alternatieven. Vanwege de noodzakelijke screening is het op dit moment helaas niet mogelijk om zelf afspraken via onze website te maken.

Wij vragen u:

 • Kom alleen op afspraak naar de praktijk

 • Kom alleen naar uw afspraak, tenzij het voor de medische zorg noodzakelijk is dat er

  iemand mee komt.

 • Kom alleen op de afgesproken tijd de praktijk binnen; er kunnen maximaal 7

  personen in de wachtkamer plaatsnemen. (Anders graag buiten wachten)

 • Stel slechts 1 vraag waarvoor u een afspraak heeft gemaakt, wij willen liever niet

  uitlopen, ter voorkoming van drukte in de wachtkamer. Uiteraard kunt u voor

  meerdere vragen een dubbele afspraak maken.

 • Indien uw vraag telefonisch of per mail kan worden beantwoord, heeft dit onze

  voorkeur. Wanneer u deze brief per post heeft ontvangen hebben wij geen emailadres van u. Graag zouden wij uw emailadres ontvangen, deze kunt u doorgeven aan de assistente.

 • Bestel uw herhaalrecepten zoveel mogelijk via onze website (www.huisartsenpraktijkwilbrink.nl), receptenlijn of de herhaalmedicatieservice van de apotheek.

 • Houdt 1,5 meter afstand, geef elkaar de ruimte ook bij passeren in de gangen.

 • Ga evt. nog even thuis naar het toilet, het toilet bij ons is alleen in overleg met de

  assistente te gebruiken.

 

Spreekuur praktijkondersteuners somatiek

Tot op heden werden controle-afspraken bij de praktijkondersteuners vaak geannuleerd en telefonisch afgehandeld. De praktijkondersteuners zullen de komende tijd ook hun spreekuren weer opstarten. Omdat zij soms kwetsbare patiënten zien, kan het wenselijk zijn om een controle op een andere wijze in te vullen. Zij nemen dan contact met u op om samen te zoeken naar een passende oplossing.

Psychische klachten

We merken dat de coronacrisis een grote impact heeft op ons welbevinden, dit kan soms leiden tot angst- en somberheidsklachten. Hebt u last van deze klachten, blijf er niet mee lopen, maar neemt u dan ook contact met ons op. De huisartsen/ POH-GGZ (geestelijke gezondheidzorg) helpen u graag met de juiste ondersteuning.

Online diensten

Via ons patiëntportaal op de website kunt u beveiligd gebruik maken van onze online diensten, zoals uw herhaalmedicatie aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts
middels e-consult.
Later dit jaar komt de mogelijkheid dat u zelf uw medische gegevens online kunt inzien. U krijgt inzage in uw medische gegevens in ons computersysteem. Daarin leest u: uitslagen van uw bloedonderzoek, het advies van de huisarts naar aanleiding van het consult, een brief van de specialist uit het ziekenhuis, een lijst van uw medicatie en uw eventuele allergieën. Dit wordt mogelijk gemaakt via het computerprogramma OPEN (Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerste lijn in Nederland. U kunt zich dan eenvoudig aanmelden via onze website (
www.huisartsenpraktijkwilbrink.nl). Via onze website houden wij op de hoogte. Nogmaals aan u de vraag wanneer uw emailadres niet bekend is bij ons, deze door te geven aan de assistente zodat deze in ons systeem komt. Wij houden u graag op de hoogte per email, uiteraard kunt u het aangeven wanneer u geen mails van ons wenst te ontvangen.

Tijdelijk andere Huisarts

Vanaf 15 mei is uw huisarts mw. K. van Leijden met zwangerschapsverlof en neemt huisarts mw. L. Lagerweij waar tot 25 september. Zij werkt evenals huisarts mw. K. van Leijden op maandag, om de week op dinsdagochtend en op vrijdag.

Met vriendelijke groet,
Team huisartsenpraktijk Wilbrink