Opleidingen in de praktijk

Huisarts in opleiding


Sinds 2002 worden er in onze praktijk toekomstige huisartsen opgeleid.

Wat houdt dit in?
De huisarts in opleiding is al arts. Deze moet dan nog drie jaar een specialisatie tot huisarts volgen. Dat gebeurt in fasen. Er zijn eerste-jaars en derde-jaars huisartsen in opleiding. In het tweede jaar is de opleiding gericht op andere bekwaamheden die elders dan in de huisartsenpraktijk worden opgedaan.

In onze praktijk is meestal een derde-jaars huisarts in opleiding werkzaam, op dit moment hebben we Karen van Luijn die tot april 2019 bij ons zal zijn, zie ook onder actueel.


Video opnamen
Om het leerproces te begeleiden is het mogelijk dat er een video-camera aanstaat tijdens het spreekuur van de arts in opleiding. Als de arts in opleiding dan een consult wil bespreken met dokter Wilbrink of dokter Beugelsdijk, dan is het mogelijk dit spreekuur terug te zien. Ook worden er consulten bekeken om de gespreksvaardigheid van de arts in opleiding te beoordelen.

Als u bezwaar heeft tegen deze camera-opnames dan kunt u dat op ieder moment kenbaar maken. De opnames zullen dan niet worden gemaakt of ze worden gewist. Wissen van opnames gebeurt sowieso iedere week, dus opnames zullen nooit langer dan een week beschikbaar zijn.

Om huisartsen goed op te leiden stellen wij het zeer op prijs indien u ons de mogelijkheid geeft deze techniek te gebruiken om feedback te kunnen geven aan onze huisarts in opleiding.


Stagaires in de praktijk


Wij hebben regelmatig stagiaires doktersassistentes en stagiaires praktijkondersteuner in de praktijk.

Op dit moment hebben we stagiaire praktijkondersteuner Rosita van Vulpen, die eerder assistente was maar nu in opleiding is tot praktijkondersteuner.