Belangrijke informatie over Covid-vaccinaties

Onze telefoonlijn wordt vaak gebeld met vragen over de Covidvaccinatie, soms zó vaak dat de gewone zorg nauwelijks doorgang kan vinden. Van ons het verzoek: Voordat u gaat bellen met de praktijk, lees onderstaande informatie eerst goed door.

Welke patiënten komen in aanmerking voor covidvaccinatie?

De huisartsenpraktijken zijn medio februari gestart met vaccinatie in de huisartsenpraktijk. Hiervoor wordt het vaccin van AstraZeneca gebruikt. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het vaccin is de huisarts gestart met vaccineren van mensen van 60-64 jaar en de hoog-risicopatiënten voor COVID-19. 

In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin nu alleen ingezet voor mensen boven de 60, gesteld door de Gezondheidsraad. Voor de groep 60-plussers geldt dat het risico op sterfte door COVID-19 veel groter is dan het risico op de bijwerking of sterfte daaraan. Mensen onder de 60 die al een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin hebben gehad, kunnen wel hun tweede dosis vaccin toegediend krijgen. Er zijn tot op heden wereldwijd geen meldingen van de bijwerking na de tweede dosis, terwijl wereldwijd al enkele miljoenen mensen een tweede dosis vaccin hebben ontvangen aldus De Gezondheidsraad. 
Bij mensen onder de 60 jaar wordt op het moment dat zij aan de beurt zijn voor vaccinatie, het AstraZeneca-vaccin vervangen door één van de andere beschikbare vaccins.

Recent, begin mei, is er gestart met het oproepen van medische risicogroepen

Er is op basis van het advies van de Gezondheidsraad een select aantal groepen patiënten met een medisch hoog risico die vervroegd in aanmerking voor vaccinatie.

De medische hoog-risicogroepen komen eerst aan de beurt, en pas later komen de overige medische risicogroepen aan de beurt. 

A. Medische hoog-risicogroepen

Er zijn patiëntgroepen die een extra hoog risico hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19. De mensen hebben een risico dat vergelijkbaar is met het risico van mensen rond de 70 jaar. Daarom heeft de Gezondheidsraad geadviseerd deze groepen met voorrang te vaccineren. Op basis van dit advies zijn de volgende groepen geselecteerd:

Mensen van wie het immuunsysteem (=afweersysteem) zeer ernstig verminderd is, dus niet goed werkt. 

Mensen waarbij er geen sprake is van zeer ernstig verminderd immuunsysteem en die om een andere reden een hoog risico hebben op complicaties:

  • patiënten met neurologische aandoeningen bij wie de ademhaling lastig is; 
  • mensen met het syndroom van Down; 
  • mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index  >40). 

Ook jongeren van 16 en 17 jaar uit de hoog-risicogroepen kunnen worden gevaccineerd.  De Gezondheidsraad heeft hier een advies over uitgebracht. Aan het uitvoeringsplan hiervoor wordt nog gewerkt. Voor alle andere groepen uit de Nederlandse vaccinatiecampagne blijft de minimale leeftijdsgrens 18 jaar.  

B. Medische risicogroepen

Naast de hoog-risicogroepen zijn er ook andere medische risicogroepen. Dit zijn dezelfde mensen die vanwege hun medische indicatie jaarlijks uitgenodigd worden voor griepvaccinatie door de huisarts. Bij de selectie wordt geen onderscheid gemaakt of ze eerder nooit een griepvaccinatie hebben willen krijgen (griepvaccinatieweigeraars). De oproep zullen ze in ieder geval krijgen. Zij hebben een hoger risico om ernstig ziek te worden van COVID-19 dat ongeveer te vergelijken is met het risico van de leeftijdsgroep 50-59 jaar. Het gaat om mensen met:

  • luchtwegproblemen en longproblemen;
  • een chronische stoornis van de hartfunctie;
  • diabetes mellitus;
  • chronische nierinsufficiëntie (dialyse en niertransplantatiepatiënten);
  • een afweerstoornis 

Mensen tussen 18 en 60 jaar (geboortejaren 2003 t/m 1961) die behoren tot één van de bovenstaande medische risicogroepen krijgen vanaf begin mei een uitnodiging voor vaccinatie. Sommige mensen uit deze groep vallen ook onder de hoogrisicogroep (bijv. de dialyse- en niertransplantatiepatienten), zij zijn dus al eerder uitgenodigd voor vaccinatie. De huisarts maakt hiervoor de selectie vanuit het Huisarts Informatie Systeem. Deze groep krijgt de vaccinatie bij een vaccinatielocatie van de GGD. In de uitnodiging volgt verdere informatie over het maken van de afspraak.

 

Let op: Er is een (kleine) kans dat er mensen zijn die niet geselecteerd worden voor COVID-19-vaccinatie, maar die wel een verhoogd risico hebben (of zelf denken te hebben) op ernstige COVID-19-beloop. Het is helaas niet mogelijk om individuele uitzonderingen te maken op de vaccinatiestrategie of het selectieproces. Zij komen op een later moment, maar zo snel als mogelijk, aan de beurt op basis van hun leeftijd. 

Waar en door wie gevaccineerd?

Mensen met het syndroom van Down of morbide obesitas (zeer ernstig overgewicht) geboren in 1946 t/m 1960 krijgen de vaccinatie van de huisarts, deze personen hebben in maart de 1e vaccinatie gekregen en eind mei de 2e. Mensen met het syndroom van Down of morbide obesitas geboren tussen 1961 en 2005 vallen onder de GGD en worden of zijn bij GGD locatie, of indien noodzakelijk thuis, gevaccineerd.

Patiënten van 18 jaar en ouder uit de medische hoog-risicogroepen krijgen de COVID-19-vaccinatie in het ziekenhuis. De route voor patiënten van 16 en 17 jaar wordt momenteel nog uitgewerkt. 

Mensen met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling moeizaam is krijgen een uitnodiging van een UMC Universitair Medisch Centrum.

De GGD zal de patiënten die in lijsten aangeleverd worden, steeds per aantallen per week oproepen. De huisarts heeft hier geen invloed op, dus kan niet vertellen wanneer de patiënten opgeroepen zullen worden. Het oproepen start van mei 2021.